DADAISME

El Dadaisme és l’avantguarda i una de les formes d’art més trencadores que mai s’han presenciat. La seva absurda intenció crec que combina perfectament tot el que és antiestètic i repulsiu que mai ha estat tan conjugat dins de l’art com en el Dadaisme. M’encurioseix i em resulta força interessant la idea de rebel·lió contra l’art tradicional que el dadaisme intencionadament va provocar.

El moviment Dadaista neix a partir de l’exili de diversos artistes intel·lectuals que van emigrar a Suïssa durant la primera guerra mundial, ja que aquest era un país neutral durant aquest període bèl·lic. Concretament troba el seu origen l’any 1916 al Cabaret Voltaire de Zuric, on el poeta Tristan Tzara va propulsar aquest nou moviment de caràcter totalment absurd, trencador amb intencions clarament destructives.
Les obres integrades en aquesta nova corrent, combinaven de manera absurda diversos elements, per tal que l’espectador es qüestionés respecte als límits de l’art i tenien sobretot la intenció de causar controvèrsia en les reaccions del públic, sempre produint obres cadents de sentit lògic i amb l’absurd com a norma estrictament general.
El Dadaisme englobava totes les formes d’art, sobretot hi predominaven les obres plàstiques com ara el collage o la pintura de diversos tipus, les escultures que combinaven elements sobretot quotidians diversos de manera il·lògica i també existien obres de tipus fotogràfic o fins i tot és comesa a introduir l’audiovisual com a expressió artística.

Els artistes més representatius que formaven part del moviment dadà són:

Marcel Duchamp: Va ser un dels propulsors més destacats del moviment dadaista. Les seves diverses obres de caràcter multidisciplinari van dotar a aquest corrent avantguardista d’un caràcter molt representatiu amb una iconicitat simbolisme propi del dadaisme.
Les seves obres es basaven en la recerca de l’absurditat absoluta, la conjugació de diversos elements absents de sentit lògic. Això va bastar perquè Duchamp passes a ser l’artista referent del Dadaisme

Tristan Tzara: Fou l’artista per excel·lència propulsor del Dadaisme. La seva ocupació en el món de l’escriptura, més concretament el de la poesia, va ser determinant per tal de dotar al moviment Dadà d’uns manifestos que englobaven totes les intencions i finalitats del dadaisme i atorgar una explicació que donés a conèixer tot el que el Dadaisme suposava.

Man Ray: També va ser un dels artistes més destacats dins del Dadaisme, en concret va ser un refent en el món de fotografia. Les seves obres que també constaven d’escultures diverses i obres plàstiques, sintetitzaven a la perfecció l’essència dadà i la seva funcionalitat incomprensible mai produïa indiferència en el públic. Aixó va provocar que posteriorment, passes a ser un gran referent extern i intern al Dadaisme

Hugo Ball: Destaca en el Dadaisme dins del camp del collage. Un camp que encaixa a la perfecció amb els idearis dadaistes que a través de la combinació de diferents conceptes i elements s’aconseguia una obra resultant cadent de racionalitat tot i que podria tindre alguna connotació en concret.

Anuncios
DADAISME

Les Primeres Avantguardes

El sorgiment de les primeres avantguardes es basta a partir del moment de crisis política econòmica i social que es va viure a Europa amb del desencadenament de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), i la ferma imposició del capitalisme a arreu d’Europa. Això va provocar que la societat es submergís en una decadència provocada pels forts enfrontaments polítics europeus i la qualitat de vida canviés dràsticament a tots els països europeus afectats per aquesta gran crisis. Va ser en aquest moment quan els artistes intel·lectuals van decidir transgredir tots els grans canvis del moment amb la creació de les primeres avantguardes:

Principis del segle XX:
Fauvisme:

Danza_Matissee687d6f8fee1b33d286cde9445c71423
Expressionisme

kollwitzcropMáscaras. Vida cotidiana III. 1911
Cubisme

picasso_bodegon_con_calavera_de_buey_1942picture_2-big
Futurisme

depeMarinetti-Futurismo
Suprematisme


Constructivisme

PUBLICIDAD5Rodchenko_Lila Brick poster

Entre guerres:
Dadaisme

duc1n076p01a

Surrealisme

780 Reneacute Magritte - 2 La cara del genio de 1926_zpsvlygxer1philippe-halsman-y-salvador-dali-2

Aquest conjunt de moviments artístics interdisciplinaris que es propiciaren per la major part d’Europa tenien com a objectiu principal trencar amb les formes tradicionals i convencionals, integrades en món de l’art, a través d’elements innovadors i noves tècniques que van fer possible les intencions transgressores i innovadores dels artistes del moment.
La major part d’aquests moviments, es bastaven a partir d’un manifest que reunia totes les característiques i les diverses intencions amb les quals s’identificava el cada una d’aquests corrents artístics.
En l’àmbit social, l’arribada de les avantguardes va provocar certa incomprensió a la part de fascinació, ja que la transgressió i originalitat de les noves obres avantguardistes eren d’un caràcter totalment trencador.

WEBGRAFIS:

https://ca.wikipedia.org/wiki/Avantguardisme

 

 

 

 

Les Primeres Avantguardes